Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

picma.ru | 1joomla.ru

 

 

Право - це один з найважливіших інститутів людської цивілізації.  Виникнення права обумовлене процесом соціалізації і раціоналізації людських відносин, тобто їхнім розвитком від первісної, общинно-родової організації людей до сучасної, державно-правовий.

На будь-якій стадії історичного розвитку людський колектив для того, щоб зберегти себе як стійку, організовану форму взаємин, припускає визначені, загальновідомі і загальнообов'язкові для всіх його членів правила і норми поводження - нормативний порядок.  Без наявності відповідного порядку неможливе існування якої - небудь спільності людей.

Дотримання такого порядку, у т.ч. шляхом офіційного примуса є ознакою і призначенням усякої суспільної влади.  Саме визначена нормативна організація всього соціуму й упорядкування застосування сили відрізняє офіційну соціальну владу від панування фізичної сили і безпосереднього насильства.  Однак наявність офіційної влади ще не означає наявність права.  Право (оформлене у виді державної влади) виникає тоді, коли в суспільстві з'являються вільні і невільні люди.  Влада в первісному суспільстві - це влада роду в цілому, а не окремих його членів.  Вільні і невільні індивіди з'являються в процесі розкладання роду.

На зміну інститутам і нормам родової влади приходять право і держава, як загальна і необхідна форма захисту волі індивідів - суб'єктів права і держави і регулятора їхніх взаємин.  Право і державу виникають і розвиваються як дві взаємозалежні частини єдиного по своїй суті способу існування вільних людей.  Під державою розуміється така форма офіційної соціальної влади, що забезпечує життя суспільства відповідно до  норм права, тобто можна сказати, у суспільстві без волі немає права і немає держави.  Звичайно, наявність невільних людей  (об'єктів права і держави) не є їхньою обов'язковою ознакою.  Історичний прогрес права як форми волі привів до ліквідації інституту рабства, хоча фактична нерівність не зникла.  Однак природа і сутність права, його основні принципи і призначення залишилися незмінними на всьому протязі його існування.

 
Share/Save/Bookmark
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА