Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

picma.ru | 1joomla.ru
біологія і екологія
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

 

І.Загальна нормативно-правова база

1.Закон України Про освіту
2.Закон України Про загальну середню освіту
3.Державний стандарт базової і повної середньої освіти
4.Національна доктрина розвитку освіти
5.Державна програма Вчитель
6.Конвенція про права дитини
7.Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
8.Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
9.Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

Share/Save/Bookmark
 
Відбулося методичне об'єднання вчителів біології та хімії району

  22 лютого на базі Пилипівського НВК відбулося методичне об'єднання вчителів біології та хімії району.

  Тема засідання «Формування пізнавальної компетентності учнів на уроках біології та хімії».

Share/Save/Bookmark
 
Атестація

 

ПЕРЕЛІК

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році

 Типове положення


Портфоліо вчителя

Педагогічний паспорт вчителя

Книга про портфоліо

Алгоритм складання портфоліо

Share/Save/Bookmark
 
Курсова підготовка

Графік проведення курсів 2014  року

Оцінювання докурсового завдання 

Титульна сторінка докурсової роботи

 

 

Орієнтовні теми докурсових завдань 

для учителів біології 
 
 1. Цикл уроків на _______________тему в _____ класі (розробки уроків).
 2. Розробки факультативних занять з однієї теми (назва факультативу, розробки занять, перелік літератури для підготовки вчителя, учнів).
 3. Власні програми факультативних курсів або курсів за вибором з біології (пояснювальна записка, теми з розподілом кількості годин, рекомендовані лабораторні та практичні роботи, вимоги до знань та вмінь учнів, рекомендована література для підготовки вчителя та учнів).
 4. Тиждень (декада) з біології у навчальному закладі з розробками заходів.
 5. Узагальнені результати роботи над методичною проблемою, затвердженою на засіданні методичного об’єднання (районного, кущового, шкільного) за міжкурсовий період
 6. Методика проведення дослідницької роботи з учнями (на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, у куточку живої природи, на місцевому матеріалі).
 7. Використання народознавства та краєзнавства на уроках біології у _____ класі (конкретно у якій темі що можна використати).
 8. Методика проведення позакласної та позашкільної роботи з біології (опис методики, співпраця з ОДЕНЦУМ, розробки заходів).
 9. Методика проведення біологічних екскурсій, створення екологічних стежок (тема екскурсії, мета, план, завдання, узагальнення результатів, конкретні приклади розробок екскурсій).
 10. Власна тема слухача курсів (за погодженням з науковим консультантом та керівником курсів).
Рекомендована література
Періодичні видання

 1. Газета “Біологія і хімія в школі” видавництво “Шкільний світ”;
 2. Науково-методичний журнал “Біологія” видавнича група “Основа”;
 3. Журнал “Біологія і хімія в школі”;
Монографії, підручники

 1. Богданова О.К. Інноваційні підходи до викладання біології – Харків, видавнича група “Основа” (бібліотека журналу “Біологія”), 2003 рік;
 2. Ващенко Л.С., Данилова О.В., Макарчик М.Ю., Мотузний В.О. Біологічні олімпіади школярів – К.: Генеза, 2002 рік
 3. Верзілін М.М., Корсунська В.М. Загальна методика викладання біології – К.: “Вища школа”, 1980 рік;
 4. Гончаренко С. У., Український педагогічний словник. – К.: “Либідь”, 1997рік;
 5. Данилова О.В., Задорожний К.М., Бабанов Д.А., Данилов С.А. Підготовка учнів до біологічних олімпіад – Харків, видавнича група “Основа” (бібліотека журналу “Біологія”), 2004 рік;
 6. Котик Т.С. Навчальна практика. Методичні рекомендації – Харків, видавнича група “Основа” (бібліотека журналу “Біологія”), 2004 рік;
 7. Остороверхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2003 рік;
 8. Пєхота О.М., Освітні технології – К.: “А.С.К.”, 2001 рік;
 9. Талліна Ю.С. Предметний тиждень біології в школі – Харків, видавнича група “Основа” (бібліотека журналу “Біологія”), 2004 рік;
 10. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Біологія в 3-х томах под ред. Сопера Р. – М: “Мир”, 1997 г.;
 11. Ред В.П. Пішак, Ю.І. Бажора – “Медична біологія”: “Нова книга”, Вінниця, 2004 р.;
 12. Гайнріх Д., Гергт М., Екологія dtv -Atlas – К: “Знання-Прес”, 2001 р.;
 13. Тоцький В.М. Генетика – “Астопринт”, Одеса, 2002 р.;
 14. Барна І. Загальна біологія. Збірник задач – “Підручники і посібники”, Тернопіль, 2006 р.


Share/Save/Bookmark
 

Якщо хочете чогось навчитися - робіть це! 

Роберт С. Шанк

    Шановні колеги! Погодьтеся, що постійно знаходитися в творчому пошуку, самовдосконалюватися - це єдиний можливий шлях сучасного вчителя. Кожен із нас - і досвідчений фахівець, і вчитель-початківець, - іноді відчуває, що не встигає за величезним потоком професійної інформації, що не завжди може віднайти необхідну літературу. А вчитися сьогодні потрібно постійно, грунтовно, але раціонально і  швидко. Тож створючи  цю сторінку, ми намагались у досить стислій, лаконічній та зрозумілій формі допомогти вчителю знайти відповіді на питання, які виникають у щоденній практиці - на уроці, перед курсовою підготовкою, атестацією тощо.  

     Користуючись нею, ви зможете оновити знання з нормативно-правової бази вчителя, ознайомитися з новинками розвитку шкільної біологічної освіти, з досвідом роботи вчителів-практиків. Сподіваємось, що ця інформація допоможе поглибити й систематизувати необхідні знання, більш ефективно використати їх на практиці.


 Share/Save/Bookmark
 


Сторінка 8 з 9

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА