Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

picma.ru | 1joomla.ru
Математика
ІХ обласний турнір юних математиків

28-29 вересня 2013 року на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся ІХ обласний турнір юних математиків. Коломийський район представляла команда учнів у такому складі: Бакай Михайло Васильович (10 клас, Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), учитель Томенко Тетяна Омелянівна; Мандзюк Микола Михайлович (9 клас,Отинійська ЗОШ І-ІІІ ступенів), учитель Майстер Надія Іванівна; Клим Мирослава Володимирівна (11 клас, Струпківська ЗОШ  І-ІІІ ступенів), учитель Бешкевич Галина Миколаївна; Фенюк Руслана Андріївна (10 клас, Печеніжинська ЗОШ   І-ІІІ ступенів), учитель Фенюк Олександра Дмитрівна; Арама Ольга Федорівна       (11 клас, Печеніжинська ЗОШ  І-ІІІ ступенів), учитель Горюк Оксана Миколаївна. Капітан команди: Фенюк Руслана Миколаївна.

 

Share/Save/Bookmark
 
На допомогу учителю математики

План гуртка "Юний математик"

завантажити

Рівняння та нерівності з параметрами

завантажити

Математичний довідник 5 клас

завантажити 

Математичний довідник 6 клас

завантажити

Вписані кути 8 клас

завантажити презентацію

Площі фігур 9 клас

завантажити презентаціюShare/Save/Bookmark
 
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2018-2019 навчальному році

 

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011   № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та Типових навчальних планів для ІІІ ступеня закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році 10 класи закладів загальної середньої освіти будуть вивчати математику на рівні стандарту (3 години на тиждень) або на профільному рівні (9 годин на тиждень).

Завантажити

 

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2017-2018 навчальному році

У 2017/2018 навчальному році учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.). Звертаємо увагу на те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2017 року № 52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми були внесені зміни. Навчальні програми із всіх предметів було модернізовано на компетентнісній основі. Розставлено наголоси на формуванні практичних навичок для подальшого їх застосування у реальному житті замість опрацювання великого об’єму теоретичного матеріалу без можливості його застосування на практиці.

Завантажити

Презентація

 

Методичні рекомендації щодо викладання математикиу 2016-2017 навчальному році

Додаток до листа Міністерства

освіти і науки України

від 17.08.2016р. № 1/9-437

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у2016/2017навчальномуроці 8 класизагальноосвітніхнавчальних закладів продовжать навчання за новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.) розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України http://mon.gov. ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

        В розділі «Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)». За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики у 8 класі відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години геометрії).

Завантажити

Методичні рекомендації про вивчення математики у 2015-2016 навчальному році

Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.


На виконання наказів Міністерства освіти і науки  України
від 05.11.2014 № 1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для початкової школи» та
від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті  (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

  Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.

На відміну від підходів до укладання методичних рекомендацій про вивчення предметів, що практикувалися упродовж багатьох років і в яких нерідко з року в рік переповідалися добре відомі вчителям-практикам і методистамзагальнодидактичні концепції та підходи до навчання дітей, у цьогорічних рекомендаціях переважно йдеться про нововведення.

Математика

У 2015/2016 навчальномуроці 7 класи загальноосвітніхнавчальних закладів продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educati
onal_programs/1349869088/
).

Звертаємо увагу, що до навчальної програми з математики внесено зміни, викликані потребою розвантаження навчального матеріалу. Так, з курсу математики в 5-6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей. Учні не зобов’язані більше набувати умінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду можливих варіантів та на прикладах пояснювати поняття випадкової події та ймовірності появи випадкової події.

Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилучено задачі на побудову, у  зв'язку з цим перерозподілено час між темами. Також спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики в 7 класі відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години геометрії).

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 7 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в програмі в розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

Починаючи з 7 класу, вивчаються два математичних курси: алгебра і геометрія.

Основними завданнями курсу алгебри є формування умінь виконання тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем, достатніх для вільного їх використання у вивченні математики і суміжних предметів, а також для практичних застосувань математичного знання. Важливе завдання полягає в залученні учнів до використання рівнянь і функцій як засобів математичного моделювання реальних процесів і явищ, розв’язування на цій основі прикладних та інших задач. У процесі вивчення курсу посилюється роль обґрунтувань математичних тверджень, індуктивних і дедуктивних міркувань, формування різноманітних алгоритмів, що має сприяти розвитку логічного мислення і алгоритмічної культури школярів.

Основу курсу становлять перетворення цілих раціональних виразів. Важливо забезпечити формування умінь школярів вільно виконувати основні види перетворень таких виразів, що є передумовою подальшого успішного засвоєння курсу та використання математичного апарату під час вивчення інших шкільних предметів.

Істотного розвитку набуває змістова лінія рівнянь та нерівностей. Відомості про рівняння доповнюються поняттям рівносильних рівнянь. Процес розв’язування рівняння трактується як послідовна заміна даного рівняння рівносильними йому рівняннями. На основі узагальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні роки, вводиться поняття лінійного рівняння з однією змінною. Розглядаються системи лінійних рівнянь з двома змінними.

Значне місце відводиться застосуванню рівнянь до розв’язування різноманітних задач. Важливе значення надається формуванню умінь застосовувати алгоритм розв’язування задачі за допомогою рівняння.

У 7 класі вводиться одне з фундаментальних математичних понять — поняття функції. Також вводиться поняття лінійної функції та її графіка. Ці відомості використовуються для графічного ілюстрування розв’язування лінійного рівняння з однією змінною, а також системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Функціональна лінія пронизує весь курс алгебри основної школи і розвивається в тісному зв’язку з тотожними перетвореннями, рівняннями і нерівностями. Властивості функцій, як правило, встановлюються за їх графіками, тобто на основі наочних уявлень, і лише деякі властивості обґрунтовуються аналітично. У міру оволодіння учнями теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають вивченню, поступово збільшується. Під час вивчення функцій значна увага має відводиться формуванню умінь будувати й аналізувати графіки функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, які вони описують, спроможності розуміти функцію як певну математичну модель реального процесу.

Головна лінія курсу геометрії— геометричні фігури та їх властивості. Основними поняттями курсу є точка, пряма, площина, належати, лежатиміж. Перші три поняття — це основні геометричні фігури, а два останніх — основні відношення. Це неозначувані поняття — для них не формулюються означення, але їх зміст розкривається через опис, показ, характеристику. Інші поняття курсу визначаються, а їх властивості встановлюються шляхом доказових міркувань. Учень має усвідомити, що під час доведення теорем можна користуватися означеннями, аксіомами і раніше доведеними теоремами.

Фігури, що вивчаються у 7 класі, — точка, пряма, відрізок, промінь, кут, трикутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення планіметричних фігур та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати.

У 7 класі учні ознайомлюються з основами геометричної науки —означеннями, аксіомами, теоремами, основними методами доведення теорем. Поглиблюються і систематизуються відомості про геометричні величини: довжину, градусну міру кута, площу, об’єм.

У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. При цьому слід зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняєтьсяпорядком викладення матеріалу і певними спрощеннями.

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України».

Інформаційні ресурси

1.         Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

2.         Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua.

3.   Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua .  

4.           Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua.

знань" / [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ostriv.in.ua.

5.           Сайт газети «Народна армія» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.na.mil.gov.ua/

6.           Сайт журналу «Військо України» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://viysko.com.ua/

7.           Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і оборона» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nio.mil.gov.ua.

8.           Сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України / [Електронний ресурс] – http://www.mns.gov.ua.

9.           Сайт Товариства сприяння обороні України / [Електронний ресурс] – http://tsou.org.ua.

10.         Сайт Товариства Червоного Хреста України / [Електронний ресурс] –http://www.redcross.org.ua.

11.   Сайт методично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчизни» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://3axuct.at.ua.

Вчитель також може  залучати матеріали з інших українських Інтернет- ресурсів.

Рекомендована література

Математика

У зв'язку зі складнощами із забезпеченням 7 класів підручниками, для вивчення навчального матеріалу на уроках математики рекомендується використовувати таку навчальну літературу: 

Назва

Автор

Видо

Документ про надання грифа

Алгебра

Бевз Г.П., Бевз В.Г.

Зодіак-ЕКО,

ВД «Освіта»

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011 № 375

Алгебра

Кравчук В.Р., Янченко Г.М.

Підручники і посібники

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011 № 375

Алгебра

Істер О.С.

Освіта

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011 № 375

Геометрія

Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.

Зодіак-ЕКО,

ВД «Освіта»

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011 № 375

Геометрія

Апостолова Г.В.

Генеза

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011 № 375

Геометрія

Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.

Вежа

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011 № 375

Геометрія

Істер О.С.

Освіта

Наказ МОНмолодьспорту

від 26.04.2011 № 375 


У 2015/2016 навчальному році 7 класи загальноосвітніхнавчальних закладів вивчатимуть математику (алгебру та геометрію) за навчальною програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585. Названа навчальна програма, зокрема програми з алгебри та геометрії для 7 класу, дещо відрізняються від відповідних програм, надрукованиху збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.5-12класи» (вид-во «Перун», Київ, 2005 р.), за якими вивчали математику учні 7-х класів у попередні роки, і у відповідності до яких  визначено й структуровано зміст підручників, включених до Переліку навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (лист МОН від 26.08.2014 № 1/9-425) (далі – Перелік).

Зокрема, за оновленою програмою вивчення курсу алгебри у 7 класі починається темою «Цілі вирази», яка у названих підручниках з алгебри розкривається у другому розділі. Загальні ж відомості про рівняння та їхні основні властивості, яким присвячений перший розділ, розглядаються за оновленою програмою у 6 класі при вивченні теми «Раціональні числа та дії з ними». Тому пропонуємо перші два-три уроки присвятити повторенню основних властивостей рівнянь і розв’язуванню текстових задач за їх допомогою, звертаючи при цьому особливу увагу учнів на те, що складені рівняння, є математичними моделями тих життєвих ситуацій (реальних об’єктів, процесів, явищ), які описані в умові задачі, Далі перейти до вивчення навчального матеріалу відповідно до змісту оновленої програми з алгебри за підручниками, названими в Переліку.

Оновлена програма з геометрії для 7 класу майже не відрізняється від програми, якій відповідають підручники з геометрії, наведені в Переліку. Єдина суттєва відмінність полягає в тому, що із курсу геометрії вилучено задачі на побудову. Тому пропонуємо тему «Геометричні побудови» і відповідний розділ підручника розглядати як додатковий матеріал для учнів, які цікавляться математикою, призначений для самостійного (або під керівництвом вчителя у позаурочний час) опрацювання, і який не підлягає оцінюванню.

 

Методичні рекомендації про вивчення математики у 2014-2015 навчальному році

Навчання математики в класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році буде здійснюватися:

Share/Save/Bookmark
 


Сторінка 4 з 4

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА