Вітаємо
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ В 2017 РОЦІ

Рік, що минає став непростим і водночас значимим для України. Він дав старт пенсійній, судовій, освітянській, медичній реформам, проводиться реформування  державної служби, реформування оплати праці. Профспілки вибороли в цьому році підвищення рівня мінімальної зарплати вдвічі до 3200 грн., а на наступний – 3723 грн.

Профспілковий рух України відзначив 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських землях.

Федерація знаходиться постійно на передовій  у боротьбі  за свободу  обєднання, нові робочі місця, безпечну працю, соціальний захист, демократичні права і свободи.

Наші колективні зусилля у 2018 році мають стати набагато ширшими, а плани  більш амбітними. 

 

1. ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРІВ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ГАРАНТІЙ, РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Забезпечено зростання середньомісячної заробітної плати, яка за січень –жовтень 2017 року становила 6900 гривні, що на 37,1% більше порівняно з відповідним періодом 2016 року, а також реальної заробітної плати – 18,9%. Такий ріст відбувся завдяки вибореному профспілками підвищенню з 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати до 3200 грн., що дорівнювало фактичному розміру прожиткового мінімуму. При цьому посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) у 2017 році встановлений на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 1600 грн, що майже на 44% більше порівняно з попереднім роком.

Також, завдяки консолідованій роботі ФПУ та профспілок бюджетної сфери у 2017 році:

а) підвищено посадові оклади педагогічних працівників на 2 тарифні розряди, а державних службовців та інших категорій працівників державних органів від 5 до 27 % . Окрім того, у Держбюджеті на 2018 рік закладено подальше збільшення заробітної плати вчителям на 25%;

 б) для забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я збільшено обсяги фінансування галузі загалом на 1,8 млрд грн.

З метою ліквідації негативних наслідків у сфері оплати праці від прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», зокрема в частині мінімізації надбавок і доплат, що не включаються до складу мінімальної зарплати та забезпечення міжкваліфікаційної диференціації в оплаті праці, розроблено профспілковий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оплати праці та здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад)», який внесено до Верховної Ради України н.д. Капліним С.М. за реєстр. № 6731 від 17.07.2017.

Крім того, у парламенті зареєстровані профспілкові законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» № 7002 від 25.07.2017, «Про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» № 7003 від 25.07.2017, якими передбачено запровадження справедливої компенсації працівникам за затримку заробітної плати (зобов’язання роботодавця одночасно з виплатою компенсації за порушення строків виплати заробітної плати сплатити працівнику пеню за кожний день її затримки) та додаткового захисту працівника на своєчасне отримання заробітної плати (право на припинення виконання роботи у зв’язку із затримкою виплати заробітної плати, встановлення позачерговості виплати заробітної плати, в т.ч. у разі неплатоспроможності роботодавця) тощо.

Найважливішими питаннями, що потребуватимуть вирішення у 2018 році та до реалізації яких долучиться ФПУ, будуть:

- погашення заборгованості з виплати заробітної плати та забезпечення своєчасної її виплати;

- підготовка узгоджених із соціальними партнерами законодавчих ініціатив щодо подальшого реформування оплати праці;

- забезпечення диференціації між посадовими окладами працівників в окремих галузях бюджетної сфери залежно від рівня їх освіти та кваліфікації.

2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ТА ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Профспілки взяли активну участь у розвитку системи кваліфікацій в Україні, зокрема під час підготовки проекту Закону «Про освіту». Завдяки ефективному соціальному діалогу на 2018 рік заплановано низку заходів, які дозволять створити умови для якісної підготовки кваліфікованих кадрів, орієнтованих на реальні потреби ринку праці, розвитку економічного потенціалу країни, підвищення соціальної захищеності працівників, забезпечення належного взаємозв’язку між кваліфікацією кадрів та рівнем заробітної плати.

Профспілки домоглися повноцінної участі у процесі розробки та впровадження професійних стандартів в Україні (відповідні положення закріплені Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 373 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів»).

У 2018 р. ФПУ планує зосередити увагу на актуальних завданнях для розвитку ринку праці:

а) забезпечення балансу трудових ресурсів (впровадження прогнозу та стратегічного планування на ринку праці);

б) створення умов для скорочення тіньової зайнятості та зростання легальної праці, зменшення зовнішньої трудової міграції;

в) подальшого впровадження Національної рамки кваліфікацій, розробки та впровадження професійних стандартів.

3. ДІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

На підтримку національного виробника Урядом схвалено Концепцію реформування вугільної галузі, що має на меті покращення стану вуглевидобувної галузі та виведення її на беззбитковий рівень роботи; Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Крім того, з метою фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників та вітчизняного сільськогосподарського машинобудування прийнято ряд нормативно-правових актів.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Гройсманом В.Б. (07.11.2017) обговорено проблеми промислового комплексу, за підсумками якої, зокрема, доручено прискорити розробку Стратегії розвитку промисловості.

ФПУ вже напрацьовано та направлено на адресу Мінекономрозвитку пропозиції про забезпечення кадрами промисловості, а також щодо вдосконалення кадрової політики для врахування при підготовці проекту зазначеної стратегії.

У 2018 році ФПУ зосередить увагу на участі у формуванні та реалізації державної промислової політики, зокрема:

а) розроблення та прийняття Стратегії промислового розвитку;

б) доопрацювання та прийняття проекту Закону України «Про промислову політику», розробленого Федерацією роботодавців України.  

         4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

          Завдяки наполяганню профспілок з січня 2017 року відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» Міністерством соціальної політики України започатковано розрахунок розміру фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням обов'язкових платежів.

          ФПУ спільно з членськими організаціями вимагали від Уряду зниження ціни на природний газ і тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням платоспроможності громадян, забезпечення прозорості і контролю громадськості за ціноутворенням, посилення соціального захисту громадян.

          На жаль, незважаючи на цілий комплекс заходів, здійснених профспілками, не вдалося домогтися реалізації однієї з ключових вимог – зниження ціни на газ, пропозиція не підтримується Урядом та Парламентом.

Проте, під тиском профспілок скасовано 10.04.2017 рішення НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу.

          З метою поетапного зниження в Україні масштабу бідності, соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання, Урядом схвалено Стратегію подолання бідності (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р) та розроблено проект Плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності за участі профспілок.

У результаті наполегливої роботи профспілок щодо забезпечення державного та громадського контролю за цінами за дорученням Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку повідомило напрями подальшої загальнодержавної політики з питань ціноутворення, зокрема, розроблення органами виконавчої влади трьох варіантів політичної пропозиції щодо створення ефективної системи забезпечення цінової стабільності. 

За участі ФПУ впродовж року Урядом прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, чорнобильців, осіб та дітей з інвалідністю, учасників бойових дій тощо.

Для  захисту прав і інтересів працюючих, основними завданнями і цілями ФПУ на наступний рік залишаються:

а) встановлення економічно обґрунтованих цін (тарифів) для населення на товари та послуги;

б) забезпечення ефективного соціального захисту вразливих категорій населення;

в) встановлення розміру базового соціального державного стандарту – прожиткового мінімуму на базі актуалізованих наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг та зміна методології його формування відповідно до європейських та міжнародних вимог.

5. У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

З метою створення сприятливих умов для розвитку професійних спілок на розгляд Парламенту внесено проект Закону України «Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України (щодо відміни оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від участі в заходах, що організовуються професійними спілками, їх організаціями та об’єднаннями)» (реєстр № 7232 від 24.10.2017 року), напрацьований фахівцями апарату ФПУ.

У 2018 році зусилля профспілок будуть зосереджені на досягненні таких завдань як: застосування неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у розмірі не нижчому від прожиткового мінімуму та запровадження зниженої ставки ПДВ на товари першої необхідності (соціальні товари), постачання газу, житлово-комунальні послуги та подальше сприяння діяльності профспілок.

6. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

8 вересня 2017 року шістьма репрезентативними всеукраїнськими об’єднаннями профспілок на національному рівні (Федерація профспілок України, Федерація профспілок транспортників України, Конфедерація вільних профспілок України, Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність», Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок, Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України) підписано Угоду про створення Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні. Таким чином, вперше у складі СПО об’єднань профспілок представлені всі репрезентативні профоб’єднання на національному рівні.

Ініціювано колективні переговори з укладення Генеральної угоди на новий строк та підготовка Декларації Профспілкової сторони на консультації та переговори з укладення Генеральної угоди на новий строк «Гідна праця в Україні», як основи цілей і завдань для профспілкової переговорної команди.

Підписання Домовленості керівників сторони органів виконавчої влади, профспілкової сторони та сторони роботодавців Генеральної угоди на 2016-2017 роки щодо визначення тарифної ставки робітника І розряду підприємств, організацій небюджетної сфери (п.2.4. Генеральної угоди).

Відновлення регулярних зустрічей профспілок з керівництвом Уряду та центральних органів виконавчої влади з метою вирішення найбільш актуальних питань та на виконання урядових доручень, зокрема протягом року такі зустрічі відбулися з:

-Прем’єр-міністром України В.Б.Гройсманом 7 листопада 2017 року;

-Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України С.І.Кубівим – 3 лютого, 30 листопада 2017 року;

-керівниками Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінкультури, МінАПК, Мінінфраструктури, МОН тощо;

Проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір мало на меті поширення позитивного досвіду колективно-договірної роботи та підвищення ефективності колективно-договірної роботи, з 2004 року проводиться конкурс й за багато років не втратив своєї актуальності для членських організацій.

Так у 2017 році відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс на кращий колективний договір підбивалися підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір, що діяв у 2015–2016 роках.

Цього року переможцями конкурсу було визнано 23 підприємства, установи, організації, які будуть нагороджені Дипломом переможця конкурсу та для дванадцятьох керівників підприємств передбачено нагородження почесним знаком ФПУ «За розвиток соціального партнерства»;

Навчання профспілкового активу

З метою підвищення ефективності колективних переговорів та дієвості колективних договорів, угод, особливо в умовах економічної кризи, а також через відсутність професіонально підготовлених переговорників для забезпечення здійснення ефективного соціального діалогу всіх рівнів у рамках домовленостей ФПУ з Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, проведено серію з чотирьох семінарів-тренінгів Школи профспілкових переговірників в Києві, Чернігові та у Львові.

7. УЧАСТЬ У РЕФОРМУВАННІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

7.1. Завершилася підготовча робота над проектом Трудового кодексу України (реєстр. №1658), який вийшов на фінішну пряму – він готовий до другого читання в Парламенті. Понад два роки копіткої і професійної роботи народних депутатів України, експертів, науковців, представників профспілок, Уряду, роботодавців на фоні гучних і не завжди коректних публічних дискусій, інколи - безпідставних звинувачень. Перед тим було ще 15 років роботи над попередніми редакціями кодексу. Весь досвід минулих років було враховано.

 Парламентська Робоча группа 38 засідань і працювала прозоро і відкрито.

Кожна позиція профспілок захищалася не лише силами і аргументами трьох представників СПО – вона часто отримувала активну підтримку науковців-юристів, практиків з застосування трудового права, народних депутатів.

За результатами голосування близько 75 профспілкових поправок знайшли своє повне або часткове втілення у остаточному проекті, внесеному профільним комітетом у квітні 2017 року на друге читання.

7.2. Верховна Рада України 12 липня 2017 року прийняла в першому читанні за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» (реєстр. № 6489), ініційований Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні», спрямований, як вказують автори проекту, на зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та послаблення санкцій до бізнесу за результатами перевірок.

Прикриваючись необхідністю стимулювання детінізації оплати праці, автори законопроекту насправді в черговий раз намагаються обмежити здійснення державного контролю в сфері праці, позбавити бізнес необхідності сплачувати штрафні санкції у випадках першого порушення, зокрема за неоформлення працівників, що, навпаки, заохочує нелегальну зайнятість.

ФПУ підготувала відповідні зауваження до законопроекту і подала їх через народних депутатів до Верховної Ради України. Під час опрацювання законопроекту у парламентському Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення профспілкові пропозиції було враховано.

7.3. У Верховній Раді України розглядався проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (реєстр. № 6275), поданий народним депутатом України Луценко І.С. та іншими народними депутатами України, який не підтримувався профспілками, оскільки ним не вирішувалися існуючі проблеми умов працевлаштування за кордоном трудових мігрантів, виявлення причин та умов протидії торгівлі людьми, відсутній механізм боротьби з компаніями – нелегалами тощо.

7.4. Провадиться постійна робота з приведення норм національного законодавства до міжнародних трудових стандартів у складі експертно-консультативної групи з реалізації напрямів розділу ІІІ «Юстиція, свобода та безпека» та глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Не залишається поза увагою фахівців ФПУ і реалізація Європейської соціальної хартії (переглянутої) та надання висновків щодо дотримання Україною норм конвенцій МОП.

8. УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЮ ПРАЦЕЮ В УКРАЇНІ

У 2017 р. ФПУ також зосередила увагу на створенні умов для скорочення тіньової зайнятості та зростання рівня легальної праці.

ФПУ активно включилася в процес реалізації Проекту технічної допомоги МОП «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу», і , зокрема, пілотної кампанії з подолання незадекларованої праці, яка проводилася в рамках проекту. В ході зазначеної кампанії в Львівській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях окремими членськими організаціями Федерації було проведено зустрічі, круглі столи і семінари, під час яких обговорювалися питання нелегальної праці та шляхів боротьби з нею.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, Президія ФПУ прийняла рішення про посилення громадського контролю за додержанням законодавства про працю в сучасних умовах, у якій рекомендувала членським організаціям Федерації забезпечити своєчасне повідомлення територіальних органів Держпраці про виявлені під час громадського контролю профспілок порушення законодавства про працю.

За даними членських організацій ФПУ щодо здійснення правозахисної роботи в першому півріччі 2017 року інспекторами праці профспілок проведено 5179 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 4927 юридичних осіб. При цьому виявлено 14139 порушень трудового законодавства, зокрема у сфері оплати праці – 5163, зміни істотних умов праці – 2635, звільнення та переведення – 1545.

За звітний період спільно з територіальними органами Держпраці було проведено 499 перевірок додержання трудового законодавства, в рамках реалізації Угоди про співпрацю між Державною службою України з питань праці та Федерацією професійних спілок України, яка діє з 2016 року.

За підсумками першого півріччя 2017 року з метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями було підготовлено та направлено 3247 подань про усунення порушень законодавства про працю, з яких 1952 – надіслано роботодавцям, а решта 542 – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для належного реагування та вжиття відповідних заходів.

У зазначеному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 332 посадових особи підприємств, установ, організацій, з них до адміністративної - 99, дисциплінарної - 219. На вимогу виборних органів первинних профспілкових організацій, як це передбачено статтею 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», розірвано 6 трудових договорів з керівниками підприємств, із них 3 - у Харківської області, 1 – у Івано-Франківській області та по 1 трудовому договору у сфері ЖКГ та вугільної промисловості відповідно.

Кількість членів профспілок, безпосереднє представництво інтересів яких було здійснено, склало 21050 осіб, з них у суді – 3108 осіб.

Загалом, за участю профспілкових представників, судами винесено на користь працівників 4066 рішень, переважна більшість яких (3705) стосувалась невиплати заробітної плати. А також було присуджено до стягнення майже 170 мільйонів гривень на користь працівників по справах, представництво інтересів у яких здійснювали профспілкові юристи.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЧЛЕНАМ ПРОФСПІЛОК І ЧЛЕНСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

З метою підвищення рівня правової обізнаності спілчан департаментом правового захисту протягом  2017 року було проведено 17 тренінгів профспілкового активу членських організацій з питань правового захисту та організації громадського контролю проводилися.

З метою підвищення правової обізнаності спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: у першому півріччі 2017 року було організовано і проведено 3138 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 3274 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 2215 роз’яснень законодавства.

За цей період спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано 128924 консультації, підготовлено 6568  процесуальних документів.

На веб - сайті ФПУ було проведено 3 інтернет-конференції для спілчан.

11. ПІДВИЩУЮТЬСЯ СТРАХОВІ ВИПЛАТИ ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ЗРОСТАЄ ЇХ МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

За результатами розглянутих вимог профспілок та проведених тривалих переговорів і консультацій із сторонами соціального діалогу було підвищено з  січня 2017 року мінімальний розмір щомісячної страхової виплати для потерпілих на виробництві, а з 1 березня 2017 року перераховані суми щомісячних страхових виплат у зв’язку із зростанням у попередньому календарному році середньої номінальної заробітної плати з урахуванням коефіцієнта 1,236.

У 2018-2020 роках щомісячні страхові виплати підвищуватимуться з урахуванням затвердженого Кабінетом Міністрів України коефіцієнта, а з 2021 року перерахунок виплат здійснюватиметься з урахуванням 50 % показника зростання споживчих цін та 50 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нині розробляється проект постанови Уряду про перерахунок щомісячних страхових виплат з 1 березня 2018 року (пропонується коефіцієнт 1,2)  та на виконання Закону №2148 передбачається встановлення з 1 березня 2018 року нового розміру щомісячної страхової виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у яких розмір такої виплати менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року (3200грн.), з урахуванням ступеня втрати працездатності.

У 2018 р. планується зосередити увагу на необхідності збільшення мінімального розміру допомоги по безробіттю, який нині становить лише 72,6% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на становленні об’єднаного Фонду соціального страхування.

Відновлено виплату пенсій в повному розмірі працюючим пенсіонерам 

Пенсії, призначені за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з 1 жовтня 2017 року виплачуються у повному розмірі, без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення.

Проведено осучаснення пенсій

З 1 жовтня 2017 року проведено осучаснення розмірів раніше призначених пенсій із застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховується при призначенні пенсій у 2017 році (3764,40 грн.). Проведення зазначеного перерахунку пенсій забезпечило зменшення різниці у розмірах пенсій, призначених у різні роки. Середній розмір пенсії збільшився з 1828,33грн. (на 01.01.2017р.) до 2447,95грн. (на 01.10.2017р.).

         Продовжено звільнення Пенсійного фонду України від невластивих для нього виплат. Зокрема, з 1 січня 2018 року за рахунок коштів державного бюджету запроваджується фінансування різниці між розміром пенсії із солідарної системи та розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, виплату пенсій за вислугу років, компенсацію від застосування пільгового розміру ЄСВ за працюючих інвалідів на підприємствах УТОС та УТОГ тощо. 

Основними завданнями на 2018 рік в пенсійному забезпеченні залишаються питання з удосконалення системи пільгового пенсійного забезпечення осіб, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, у тому числі її фінансового забезпечення, зростання мінімального розміру пенсій, підвищення пенсій по інвалідності постраждалим від Чорнобильської катастрофи 1 категорії та вирішення інших питань.

12. АКТИВІЗАЦІЯ ЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я

У 2017  році чисельність  технічних інспекторів у штатах членських організацій ФПУ збільшилась у порівнянні з початком цього року на 25 відсотків і становить 102 особи.

          Під тиском профспілок Уряд прийняв Постанову № 479 від 7.07.2017 якою було частково ( для близько 30 відсотків працівників ) відновлено право десяткам тисяч працюючих у шкідливих і важких умовах праці  на достроковий вихід на пенсію за віком. 

Опрацьовано проекти 95 законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони  праці та здоров’я; до половини з них підготовлено заперечення, альтернативні пропозиції та зауваження.

За оперативними даними у цьому році технічними інспекторами та іншими представниками профспілок з питань охорони праці:

§  проведено майже 2,5 тисяч перевірок дотримання роботодавцями законодавства з охорони праці за результатами яких внесено близько 3,5 тисяч подань роботодавцям та органам державного нагляду щодо усунення виявлених порушень та ризиків загрози життю і здоров’ю працівників.

§  розглянуто  понад 2 тис. звернень членів профспілок з питань порушення порядку розслідування нещасних випадків та профзахворювань, з яких близько 80 відсотків під впливом профспілок вирішено на користь працівників;

§  близько 300 справ потерпілих на виробництві супроводжувалися представниками профспілок у судах. У 90 відсотках випадків рішення судів прийняті на користь потерпілих. 

В цілому, на галузевому та регіональному рівнях у цьому році пройшли навчання з питань охорони праці більш ніж 5500 членів профспілок.

За наполяганням ФПУ у бюджет та план роботи Фонду соціального страхування на 2018 рік включено проведення навчання представників профспілок з охорони праці за рахунок коштів Фонду в кількості 3650 осіб. 

Вдалося не допустити поширення на Держпраці черговового мораторію на перевірки суб’єктів господарювання державними органами нагляду, встановленого протягом 2017 року Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і подальшого послаблення державного захисту конституційних прав працівників на належні, безпечні і здорові умови праці.

                  Фахівці з охорони праці ФПУ та її членських організацій взяли активну участь у заходах по реалізації проекту ЄС – МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання не задекларованої праці».

13. РОЗВИТОК ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

Минулий 2017 рік був оголошений рішенням Президії ФПУ Роком первинної профспілкової організації. На допомогу первинкам у Федерації профспілок України проведено 15 червня 2017 року круглий стіл на тему: «Шляхи удосконалення роботи первинної профспілкової організації. Практичний досвід захисту працівників через колективний договір», в якому узяли участь понад 80 голів первинних профспілкових організацій. Тут було нагороджено переможців Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір. Учасникам підготовлено збірник «Актуальні питання діяльності первинних профспілкових організацій». Вироблено Рекомендації щодо вдосконалення роботи первинних профспілкових організацій, які було доведено до членських організацій ФПУ.

 У травні ц.р. також відбувся круглий стіл на тему «Гендерна рівність у світі праці (спільно з Постійною комісією Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків, Профспілкою працівників будівництва та будівельних матеріалів України за підтримки Регіонального представництва Фонду ім. Ф. Eберта в Україні»). Рекомендації круглого столу надіслано роботодавцям, Уряду України та Верховній Раді України. За матеріали круглого столу підготовлено та видано брошури для використання членським організаціям ФПУ.

 Вперше проведено 9 листопада ц.р. у м. Львові Міжнародну науково-практичну конференцію з нагоди 200 річчя створення першої профспілкової організації на українських землях.

У 22 - 24 листопада ц.р. також відбувся навчальний семінар-тренінг для спеціалістів членських організацій ФПУ, відповідальних за організаційну роботу.

Проведено три засідання постійних комісій Ради ФПУ: з питань організаційної роботи, рівності прав жінок і чоловіків та молодіжної політики. Розглядалися питання децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад. Вироблено рекомендації щодо збереження структури первинних профспілкових організацій за галузевим принципом в територіальних громадах та співпраці їх із громадами, відстоюючи права населення громади на збереження трудового потенціалу, гідну оплату праці, встановлення додаткових пільг і гарантій її жителям. Розроблено Методичні рекомендації щодо особливостей діяльностей первинних профспілкових організацій в об’єднаних територіальних громадах, узагальнено досвід роботи з цього питання Федерації профспілок Рівненської області.

У ФПУ підготовлено також низку інших методичних розробок та положень щодо діяльності первинних профспілкових організацій, зокрема стосовно державної реєстрації профспілкової організації при зміні керівника організації; припинення діяльності первинної профспілкової організації при ліквідації чи банкрутстві підприємства; про профспілкового представника в профорганізаціях різних рівнів, у т.ч. в об’єднаних територіальних громадах; порядку використання первинними профспілковими організаціями коштів на культурно - масову, фізкультурну та оздоровчу роботу та їх  оподаткування тощо.

Підготовлено Бібліотечку голови профкому «Особливості діяльності профспілкових організацій в умовах децентралізації влади та створення об’єднаннях територіальних громад» (№№ 7-8).

З нагоди Року первинної профспілкової організації відзнаками ФПУ нагороджено більш ніж 500 профспілкових працівників та активістів первинних профспілкових організацій.

Акції протесту.

Федерація профспілок України активно відстоювала права спілчан на гідний рівень їхнього життя. Готувала масову Всеукраїнську акцію профспілок на 14 листопада ц.р. стосовно недопущення погіршення існуючих гарантій, передбачених чинним законодавством про працю під час прийняття Державного бюджету України 2018 року та Трудового кодексу. Складна суспільно-політична ситуація на місці проведення акції та попередження правоохоронних органів про загрозу життю і здоров’ю пікетувальників стали причиною того, що акцію було проведено 6 грудня перед Кабінетом Міністрів України. Роздано профспілкові листівки, народним депутатам надіслано профспілкові вимоги.

ФПУ відстоювала права працівників вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на збереження їхнього фінансування з Державного Бюджету України, підтримала їх на акції протесту 6 грудня ц.р. Завдяки спільним діям вдалося досягти виділення фінансування у Держбюджеті України на 2018 рік щодо оплати праці педагогів цих закладів освіти з надання середньої освіти, передбачена можливість здійснювати видатки на іншу діяльність цих закладів за рахунок додаткової дотації.

Молодіжне будівництво.

Постійна увага ФПУ до питань забезпечення молоді житлом сприяли тому, що у Державному бюджеті на 2018 рік виділено достатньо коштів на часткову компенсацію відсоткової ставки за банківськими кредитами у сумі 35,4 млн грн та на здешевлення вартості іпотеки у сумі 55,85 млн грн. за раніше укладеними договорами.

З місцевих бюджетів на регіональні житлові програми у 2017 році було виділено 174,2 млн грн., що майже на 50 відсотків більше попереднього року.

Оздоровлення дітей членів профспілок.

ФПУ звернулася до Кабінету Міністрів України з актуальних питань дитячого оздоровлення влітку 2017 року. На вимоги профспілок Уряд відреагував дорученням Прем’єр-Міністр України Гройсмана В.Б. головам обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо вжиття ними заходів для фінансової підтримки дитячих оздоровчих закладів, звільнення їх від сплати податків на землю і нерухоме майно та здійснення контролю діяльністю дитячих оздоровниць.

Влітку 2017 року профспілками було оздоровлено понад 263 тисячі дітей працівників підприємств, установ та організацій.

Федерація профспілок України активно бере участь у розбудові громадянського суспільства. Так, ФПУ протягом року брала участь у національних форумах, конференціях, круглих столах. Зокрема, Національному форумі   України «План трансформації України – об’єднавчий порядок денний для країни», метою якого є напрацювання Національної стратегії трансформації України, яка б містила в собі механізм вдосконалення соціального діалогу, координувала зусилля громадських організацій, влади та міжнародних партнерів для розв’язання кризової ситуації, що склалася в Україні.

Також ФПУ брала участь у Всенародному форумі «Стратегія єднання, розвитку та оборони України», де обговорювалися стратегічні напрямки розвитку України в ім’я миру, злагоди та добробуту українського народу.

 

14. Інформацйна діяльність ФПУ у ЗМІ

- Прес-конференції та брифінги - 11

- Інтернет-конференції у т.ч.в режимі реально часу через систему «Укртелеком»- 8

- публікації в центральних друкованих ЗМІ 14

- матеріали розміщені в Інтернет-виданнях і інформагенціях -10

- телевізійні подачі на загальнонаціональних каналах

у т.ч. в новостійному форматі - 12

- у радійному ефірі – 15

- надіслано повідомлень для ЗМІ - 180

- проведено інформаційні кампанії на захист майнових прав ФПУ- 4

- інформаційна підтримка Благодійному фонду «Відродження Будинку профспілок».

 -представництво в Фейсбуці: 1200 публікацій за рік, 2086 передплатників і 2086 «друзів»,  тижневе охоплення 8 тис.відвідувань.

- представництво в ЮТУБІ –  18  відеороликів та ТВ- сюжетів, програм;

- система Профтелеграф-84 інформації на рік для профорганізацій, ЗМІ.

-Офіційний веб-портал ФПУ – 35 тис. відвідувань за тиждень

На базі Чернігівського НМЦ проведенопідготовку блогерів для членських організацій.

 

15. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФПУ

У березні ц.р. м. Київ відвідала місія глобальних профспілок на чолі із заступником Генерального секретаря МКП Яапом Віненом, члени якої під час зустрічей з очільниками низки міністерств підняли питання, що найбільш турбують українських працівників та профспілки. За підсумками перебування МКП надіслала звернення до Прем’єр-міністра України та Європейської Комісії зі своїми занепокоєннями та пропозиціями щодо покращення ситуації.

Протягом року представники ФПУ взяли участь у засіданнях Генеральної Ради МКП, Виконавчого комітету ПЄРР, літній школі ПЄРР, зустрічах мереж економістів, юристів, спеціалістів з охорони праці, фахівців з інформаційної діяльності ПЄРР, молодіжній академії органайзингу ПЄРР.

Розвиваючи двосторонні зв’язки з національними профцентрами, взято участь у конгресах Американської федерації праці-Конгресу виробничих профспілок, Національної конфедерації профспілок Молдови, Конфедерації незалежних профспілок Болгарії, Білоруського конгресу демократичних профспілок, Об'єднання профспілок Грузії, заходах з нагоди 25-річчя ОПГ та 110-річчя профспілкового руху в Грузії. Чисельна делегація ФПУ, сформована з числа представників членських організацій, відвідала з робочим візитом Францію, де ознайомилася з практикою організації акцій профспілок.

У лютому поточного року делегація ФПУ взяла участь у 55-й сесії Комісії соціального розвитку ЕКОСОР ООН, на якій виступила із заявою щодо стратегії викорінення бідності для забезпечення стійкого розвитку в інтересах всіх людей. У березні делегація ФПУ взяла участь у роботі 61-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок «Розширення економічних прав і можливостей жінок у контексті змін у сфері праці». У письмовій заяві до сесії було окреслено позицію українських профспілок щодо викликів, тенденцій та підходів до питань, які стосуються становища жінок та рівності між жінками та чоловіками.

ФПУ всіляко використовували міжнародні зв’язки для активної протидії політиці жорсткої економії в Україні, що нав’язується Міжнародним валютним фондом. У лютому делегація ФПУ взяла участь у зустрічі глобальних профспілок з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Голова ФПУ закликав керівництво МВФ на всіх етапах формування відповідних програм і планів фінансової підтримки України залучати до діалогу профспілки та роботодавців, щоб змістити фінансування з підтримки фінансово-банківського сектору на реальний, виробничий. 9 лютого Голова ФПУ Григорій Осовий зустрівся з Президентом Групи Світового банку Джимом Йонг Кімом, де обговорювалися питання дотримання прав працівників у рамках проектів, фінансованих Світовим банком в Україні.

У червні 2017 року представники ФПУ у складі української делегації узяли участь у дискусії щодо майбутнього сфери праці на 106-й сесії Міжнародної конференції праці в Женеві. На цій же сесії Голова ФПУ виступив із співдоповіддю під час звіту Уряду України на Комітеті із застосування конвенцій і рекомендацій про дотримання в Україні конвенції МОП №81 про інспекцію праці. Дискусії щодо майбутнього сфери праці, ролі профспілок та роботодавців за участю Голови ФПУ продовжилися на регіональній конференції МОП в Баку та міжнародній конференції МОП/МАСЕРПІ в Афінах.

У рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років підготовлено профспілкову оцінку виконання Програми.

Протягом 2017 року представники ФПУ брали активну участь у роботі Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС» та її робочих груп. ФПУ також була представлена у Форумі Східного партнерства у Брюсселі - багатонаціональній платформі організацій громадянського суспільства з країн Східного партнерства, країн-членів ЄС, європейських та міжнародних мереж, створеної для участі громадянського суспільства в розробці, впровадженні та оцінці Східного Партнерства.

З огляду на підписання та ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, ФПУ звернулася до Конгресу праці Канади з метою налагодження співпраці в реалізації Глави 13 цієї Угоди «Праця». Конгрес праці Канади висловив зацікавленість у вивченні ідей щодо спільних проектів, спрямованих на сприяння імплементації відповідних положень.

За фінансування Міжнародної конфедерації профспілок проведено міжнародний експертний семінар з реформування системи
охорони здоров'я, всеукраїнський семінар для відповідальних за оргроботу в профспілках. У співпраці з Інструментом технічної допомоги та обміну інформацією (ТАІЕХ) проведено міжнародний семінар «Методологія визначення прожиткового мінімуму». У роботі Конференції з нагоди 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських землях взяли участь представники національних профцентрів Білорусі, Чехії, Молдови, Польщі, Данії, Центру солідарності АФП-КВП.

МКП, ПЄРР, глобальні профспілки протягом року неодноразово висловлювали солідарну підтримку діям ФПУ, надсилаючи листи на адресу Європейської Комісії, Президента, Прем’єр-міністра, Верховної Ради України під час проведення профспілкових акцій протесту та у зв’язку з намаганнями скомпрометувати ФПУ та її очільників.

Прес-центр за матеріалами структурних підрозділів ФПУ

 

 

Share/Save/Bookmark
 

Вхід / Реєстрація

Тут Ви зможете авторизуватись


При реєстрації на сайті логін

вказувати латинськими символами!


Коломия. 2017