Управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

picma.ru | 1joomla.ru
Курсова підготовка

Графік проведення курсів 2014  року

Оцінювання докурсового завдання 

Титульна сторінка докурсової роботи

 

 

Орієнтовні теми докурсових завдань 

для учителів біології 
 
 1. Цикл уроків на _______________тему в _____ класі (розробки уроків).
 2. Розробки факультативних занять з однієї теми (назва факультативу, розробки занять, перелік літератури для підготовки вчителя, учнів).
 3. Власні програми факультативних курсів або курсів за вибором з біології (пояснювальна записка, теми з розподілом кількості годин, рекомендовані лабораторні та практичні роботи, вимоги до знань та вмінь учнів, рекомендована література для підготовки вчителя та учнів).
 4. Тиждень (декада) з біології у навчальному закладі з розробками заходів.
 5. Узагальнені результати роботи над методичною проблемою, затвердженою на засіданні методичного об’єднання (районного, кущового, шкільного) за міжкурсовий період
 6. Методика проведення дослідницької роботи з учнями (на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, у куточку живої природи, на місцевому матеріалі).
 7. Використання народознавства та краєзнавства на уроках біології у _____ класі (конкретно у якій темі що можна використати).
 8. Методика проведення позакласної та позашкільної роботи з біології (опис методики, співпраця з ОДЕНЦУМ, розробки заходів).
 9. Методика проведення біологічних екскурсій, створення екологічних стежок (тема екскурсії, мета, план, завдання, узагальнення результатів, конкретні приклади розробок екскурсій).
 10. Власна тема слухача курсів (за погодженням з науковим консультантом та керівником курсів).
Рекомендована література
Періодичні видання

 1. Газета “Біологія і хімія в школі” видавництво “Шкільний світ”;
 2. Науково-методичний журнал “Біологія” видавнича група “Основа”;
 3. Журнал “Біологія і хімія в школі”;
Монографії, підручники

 1. Богданова О.К. Інноваційні підходи до викладання біології – Харків, видавнича група “Основа” (бібліотека журналу “Біологія”), 2003 рік;
 2. Ващенко Л.С., Данилова О.В., Макарчик М.Ю., Мотузний В.О. Біологічні олімпіади школярів – К.: Генеза, 2002 рік
 3. Верзілін М.М., Корсунська В.М. Загальна методика викладання біології – К.: “Вища школа”, 1980 рік;
 4. Гончаренко С. У., Український педагогічний словник. – К.: “Либідь”, 1997рік;
 5. Данилова О.В., Задорожний К.М., Бабанов Д.А., Данилов С.А. Підготовка учнів до біологічних олімпіад – Харків, видавнича група “Основа” (бібліотека журналу “Біологія”), 2004 рік;
 6. Котик Т.С. Навчальна практика. Методичні рекомендації – Харків, видавнича група “Основа” (бібліотека журналу “Біологія”), 2004 рік;
 7. Остороверхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2003 рік;
 8. Пєхота О.М., Освітні технології – К.: “А.С.К.”, 2001 рік;
 9. Талліна Ю.С. Предметний тиждень біології в школі – Харків, видавнича група “Основа” (бібліотека журналу “Біологія”), 2004 рік;
 10. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Біологія в 3-х томах под ред. Сопера Р. – М: “Мир”, 1997 г.;
 11. Ред В.П. Пішак, Ю.І. Бажора – “Медична біологія”: “Нова книга”, Вінниця, 2004 р.;
 12. Гайнріх Д., Гергт М., Екологія dtv -Atlas – К: “Знання-Прес”, 2001 р.;
 13. Тоцький В.М. Генетика – “Астопринт”, Одеса, 2002 р.;
 14. Барна І. Загальна біологія. Збірник задач – “Підручники і посібники”, Тернопіль, 2006 р.


Share/Save/Bookmark
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Управління освіти, молоді та спорту Коломийської РДА